Church Services

     

 

Sunday 17th Nov               10am       Holy Communion                       Ledston Hall

Sunday 24th Nov              10am        Holy Communion                             Ledsham

Advent Sunday 1st Dec   10am        Holy Communion                           Fairburn

Sunday 8th Dec                10am         Holy Communion                          Ledsham

Sunday 15th Dec   2pm     carol service (no morning service)     Ledston Hall

Sunday 22nd Dec             10am    Communion with carols                  Fairburn

Sunday 22nd Dec  6pm  carol service (with Barnsley Brass band) Ledsham  

Christmas Eve Tue 24th Dec    11.30pm    Midnight Communion    Fairburn

Christmas Day Wed 25th Dec   10.30am    Holy Communion             Ledsham

Sunday 29th Dec               10am     Holy Communion                               Ledsham

Sunday 5th Jan                   10am     Holy Communion                              Fairburn

Sunday 12th Jan                 10am     Holy Communion                              Ledsham

 

 

Everyone Welcome!

Vicar: Revd. Andrew Robinson
The Vicarage
11 Main Street
Ledston
Castleford
WF10 2AA
 
tel: 01977 553591
ledshamwithfairburn@yahoo.co.uk